Zwemdiploma ABC met diplomagarantie

Wat betekent diplomagarantie?

De diplomagarantie houdt in, dat er geen verdere lesgelden betaald hoeven te worden wanneer het afgesproken aantal (aaneengesloten) termijnen is betaald. Zwemles Venlo draagt dan zorg voor het alsnog op niveau brengen van de zwemvaardigheden, zodat het diploma gehaald wordt.

Er kan alleen aanspraak op de diplomagarantie zwemsurvival A worden gedaan wanneer:
1. Naar beoordeling van de instructeur/instructrice na maximaal 12 zwemlessen er geen gegronde aanwijzingen zijn dat het kind het diploma niet binnen de gestelde termijn kan halen. Wanneer dit wel het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
2. Het kind geen lichamelijke en/of psychische beperkingen heeft. Wanneer dit wel het geval is worden de extra lessen die nodig zijn voor het behalen van het diploma in rekening gebracht.
3. Bij ziekte of verhindering er maximaal 2 weken achter elkaar niet gezwommen wordt.
4. In 48 weken mag maximaal 4 lessen worden gemist (die ook niet worden ingehaald).
5. In 24 weken mag maximaal 2 lessen (1 les is 2 uur) worden gemist (die ook niet worden ingehaald).

Er kan alleen aanspraak op de diplomagarantie zwemsurvival B/C worden gedaan wanneer:
1. Naar beoordeling van de instructeur/instructrice na maximaal 6 zwemlessen er geen gegronde aanwijzingen zijn dat het kind het diploma niet binnen de gestelde termijn kan halen. Wanneer dit wel het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
2. Het kind geen lichamelijke en/of psychische beperkingen heeft. Wanneer dit wel het geval is worden de extra lessen die nodig zijn voor het behalen van het diploma in rekening gebracht.
3. Bij ziekte of verhindering er maximaal 2 weken achter elkaar niet gezwommen wordt.
4. In 12 weken mag maximaal 1 les worden gemist (die ook niet wordt ingehaald).

Voor het diplomazwemmen zullen de eisen van de ENVOZ worden gehanteerd.